Kelime Anlamı
sacrifice  kurban etme
saga  destan, menkıbe
scar  yara izi, iz
seep  (sıvı) sızmak, sızıntı yapmak
sequence  dizmek, sıraya koymak, sıralamak, sıra
shrink  çekmek, küçülmek
simulation  simülasyon, benzetim, benzeşim
solar  güneşle ilgili, güneş (tutulması, vb.)
source  kaynak, menşe, köken, orijin
stable  durağan, sabit, sabitlenmiş
structure  yapı, bina
survive  sağ kalmak, hayatta kalmak
terminal  (hastalık, vb.) ölümcül, ölümle sonuçlanan
trigger  tetiklemek
unleash  bir şeyi veya duyguyu salmak,
vein  damar
vestige  iz, işaret, eser, kalıntı
wound  yara, bere
It is not important that who is how many, but who is right

-Önemli olan kimin kaç kişi olduğu değil, kimin haklı olduğudur

Toplam

 Tıklanma (*) : 4633532
 Kullanıcı : 3798
 Aktif Kullanıcı : 1
 Kelime : 90088
 Kelime Anlamı : 263586
(*) 25.03.2012'den beri