Kelime Anlamı
persevere  direnmek, azmetmek
persist  sürüp gitmek, devam etmek, sürmek
physical  fiziksel, fiziki, maddesel, maddi
pious  dindar, dini bütün
plunge  hızla düşmek, düşüvermek
precipitation  (yağmur, kar, vb.) yağış
prejudiced  önyargılı, peşin hükümlü
procedure  usul, yol, prosedür
process  işlem, süreç, prosedür
prognosis  tıbbi tahmin, prognoz
proportion  oran, nispet
rate  ücret, fiyat, bedel, paha,oran
recede  geri çekilmek, çekilmek
relic  tarihi önemi olan nesne, eski eser
reservoir  su deposu, reservuar, su havzası
retain  elinde tutmak, elinde bulundurmak
retrieve  bulup getirmek
rite  dinsel tören, ayin
ritual  tören, merasim
rotate  eksen etrafında dönmek
Empty vessels make the most noise.

-En fazla ses boş tenekeden çıkar

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531395
 Kullanıcı : 3649
 Aktif Kullanıcı : 6
 Kelime : 85637
 Kelime Anlamı : 252986
(*) 25.03.2012'den beri