Kelime Anlamı
installation  kurma, kurulum, yükleme
integral  bütünleyen, bütün, gerekli
intensify  yoğunlaşmak, daha yoğun hale gelmek
intermediary  aracı kimse, arabulucu
intervene  araya girmek
intuitive  sezgiyle anlaşılan/hissedilen/bilinen
invoke  çağırmak/davet etmek
irrigate  sulamak, tazelendirmek
maintenance  bakım, idame, muhafaza
meditate  derin derin düşünmek, tefekkür etmek
migration  başka bir ülkeye yerleşme, göç etme
migration  başka bir ülkeye yerleşme, göç etme
notion  görüş, fikir, kanı,heves
nucleus  merkez, çekirdek
obese  çok şişman, obez
obtain  elde etmek, sağlamak
oppress  baskı uygulamak, ağırlık vermek/basmak
overlap  örtüşmek, çakışmak
paradigm  örnek, misal, numune, model
permeate  nüfuz etmek, içine işlemek
Beauty is the wisdom of women. Wisdom is the beauty of men.

-Güzellik kadınların bilgeliği, bilgelik erkeklerin güzelliğidir

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531437
 Kullanıcı : 3650
 Aktif Kullanıcı : 3
 Kelime : 85639
 Kelime Anlamı : 253071
(*) 25.03.2012'den beri