Kelime Anlamı
extinction  nesli tükenme, soyu tükenme
famine  açlık, kıtlık
fatally  ölümcül
feasibly  pratikte, çalışabilir şekilde
feature  özellik, hususiyet
fertilize  gübrelemek, verimlileştirmek
flood  sel, su baskını
forensics  adli soruşturma, adli tıp
gap  açıklık, yarık, boşluk
generation  nesil, kuşak, jenerasyon
haunt  (hayalet, vb.) dadanmak/musallat olmak
horror  korku, dehşet
impact  etki, çarpışma, çarpma, vuruş
implant  içine yerleştirmek,koymak,sokmak
implement  yürütmek, yürürlüğe koymak, uygulamaya koymak, yerine getirmek
indisputable  tartışmasız, tartışılmaz
infinitesimal  ölçülemeyecek kadar küçük
inherent  içsel, yaradılışında/doğasında var olan
inject  enjekte etmek, şırınga etmek, zerk etmek
innovative  yenilikçi
Utanmıyorsan, istediğini yap

-If you feel no shame, then do as you wish.

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531385
 Kullanıcı : 3649
 Aktif Kullanıcı : 7
 Kelime : 85637
 Kelime Anlamı : 252985
(*) 25.03.2012'den beri