Kelime Anlamı
decrepit  yaşlı ve güçsüz, kuvvetten düşmüş, eli ayağı tutmayan
degrade  kötüye gitmek, kötüleşmek, fenalaşmak, bozulmak
deify  tapmak
denominator  payda
deplete  (kullanıp) bitirmek, tüketmek
derive  -den türemek, kaynaklanmak
detection  farketme, farkına varma, sezme
discrete  ayrı, münferit
discriminate  ayırt etmek, ayırmak
disease  hastalık, rahatsızlık, maraz, illet
dispose of  bir şeyden kurtulmak, atmak
diverse  çeşitli, farklı, çeşit çeşit, türlü türlü
divination  kehanet
domesticate  evcilleştirmek
emission  emisyon, salım, dışarı verme
eruption  patlama, yanardağ patlaması/püskürmesi
evolve  (zaman içinde) değişmek, değişime uğramak
exalt  yüceltmek, ululamak
expeditiously  hızlı ve efektif bir şekilde
exponentially  katlanarak, üssel olarak artarak
In three words I can sum up everything I've learned about life : it goes on.

-Hayatla ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim : hayat devam ediyor

Toplam

 Tıklanma (*) : 4857066
 Kullanıcı : 4214
 Aktif Kullanıcı : 5
 Kelime : 97541
 Kelime Anlamı : 296965
(*) 25.03.2012'den beri