Kelime Anlamı
burden  yük, ağırlık, mükellefiyet
catastrophic  feci, korkunç, dehşetli
certifiable  kanuni olarak tanınmak
circulate  elden ele geçirmek, dolaştırmak, sirküle etmek
collide  çarpışmak
combustion  yanma, tutuşma
complication  zorluk, güçlük, güçleştiren etken
component  bileşen, öğe, unsur, eleman
compress  sıkmak, sıkıştırmak
consciously  bilerek, bilinçli bir şekilde
constraint  sınırlama, kısıtlama, tahdit
contamination  kirlenme, pislenme
contemplate  dikkate almak, göz önünde tutmak
convey  taşımak, nakletmek, ifade etmek
corrode  yavaş yavaş zayıflamak, aşındırmak
counter  ters, zıt, aksi
cremation  ölü yakma töreni
cultivation  toprağı işleme/ekip biçme
cure  iyileştirmek, tedavi etmek, şifa vermek
de facto  fiilen, bilfiil, fiili olarak
No father can give his child anything better than good manners.

-Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha iyi bir şey veremez

Toplam

 Tıklanma (*) : 4510878
 Kullanıcı : 3615
 Aktif Kullanıcı : 2
 Kelime : 84517
 Kelime Anlamı : 247297
(*) 25.03.2012'den beri