Kelime Anlamı
abandon  terketmek
abundant  bol, çok, çok sayıda, berketli
accessible  ulaşılabilir, erişilebilir
accumulation  birikme, artış
accurately  doğru olarak, doğru bir şekilde, kusursuzca
accustom  alıştırmak, alışkın hale getirmek
acquisition  edinim, edinti, elde etme
admission  kabul, giriş, itiraf
affirm  teyit etmek, doğrulamak, onaylamak
afflict  kötü etkilemek, sıkıntı vermek
almost  neredeyse, hemen hemen
anticipate  tahmin etmek, kestirmek
appeal  ilgisini çekmek, hoşuna gitmek
appreciate  minnettar olmak, beğenmek, takdir etmek
approachable  ulaşılabilir, erişilebilir
artifact  insan eliyle yapılan şey
assert  iddia etmek, öne sürmek, ileri sürmek
assess  değerlendirmek, değerlendirme yapmak, kıymet biçmek
assign  göreve atamak, tayin etmek, iş atamak
associate  ilişkilendirmek, bağ kurmak, ilgi kurmak
Hastalıktan önce sağlığınızdan, ölümden önce hayatınızdan alın

-Take from your health before your sickness, and from your life before your death.

Toplam

 Tıklanma (*) : 4800818
 Kullanıcı : 4152
 Aktif Kullanıcı : 57
 Kelime : 98278
 Kelime Anlamı : 293296
(*) 25.03.2012'den beri