Kelime Anlamı
solution  çözelti, çözüm
stage  aşama, etap, sahne
steadily  durmadan, boyuna, sabit
strict  sert, katı, otoriter
structure  yapı, bina
tap  musluk, çeşme
thought  düşünce
trace  iz sürmek, iz, işaret
traditionally  geleneksel olarak
unstructured  yapılandırılmamış, yapısız
weak  güçsüz, kuvvetsiz
wealth  zengin, varlıklı
The things you don’t wish for yourself, don’t wish them for others, either.

-Kendin için istemediğini başkası için de isteme.

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531425
 Kullanıcı : 3650
 Aktif Kullanıcı : 12
 Kelime : 85639
 Kelime Anlamı : 253071
(*) 25.03.2012'den beri