Kelime Anlamı
generous  cömert, eli açık
get rid of  başından savmak, kurtulmak
hazard  tehlike, risk
however  yinede, bununla birlikte
include  kapsamak,içermek
inevitable  kaçınılmaz
infer  anlam çıkarmak
influence  etki, tesir
inspiration  ilham
invention  icat, keşif, buluş
keep up with  ayak uydurmak
knowledge  bilgi
look up to  -e hayranlık olmak, -e saygı duymak
magnificent  görkemli
nutrition  beslenme
obstacle  engel
others  başkaları
otherwise  yoksa, aksi halde, aksi taktirde
pass  geçiş, geçme
pattern  model, desen, kalıp
Paradise lies at the feet of your mother.

-Cennet anaların ayakları altındadır

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531405
 Kullanıcı : 3650
 Aktif Kullanıcı : 6
 Kelime : 85637
 Kelime Anlamı : 252986
(*) 25.03.2012'den beri