Kelime Anlamı
consist  -den meydana gelmek, oluşmak, ibaret olmak
consumer  tüketici
cost  maliyet
cut down on  azaltmak, kısmak
decade  on yıl, on yıllık süre
decision  karar
demand  talep
describe  betinlemek, anlatmak, tanımlamak, tarif etmek, nitelendirmek
detect  saptamak, tespit etmek
drawback  sakınca, mahzur
during  boyunca, süresince, müddetince
efficient  etkili
elaborate  özenle hazırlanmış
evolve  evrim, gelişme
exhaustion  aşırı yorgunluk, bitkinlik,halsizlik, tükenme
expand  genişletmek
expand  genşletmek
fall  düşmek
furniture  mobilya
generate  meydana getirmek, oluşturmak, retmek
It is easy to be brave from a safe distance.

-Uzaktan cesur olmak kolaydır.

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531441
 Kullanıcı : 3650
 Aktif Kullanıcı : 6
 Kelime : 85639
 Kelime Anlamı : 253071
(*) 25.03.2012'den beri