Kelime Anlamı
sacrifice  kurban etme
saga  destan, menkıbe
scar  yara izi, iz
seep  (sıvı) sızmak, sızıntı yapmak
sequence  dizmek, sıraya koymak, sıralamak, sıra
shrink  çekmek, küçülmek
simulation  simülasyon, benzetim, benzeşim
solar  güneşle ilgili, güneş (tutulması, vb.)
source  kaynak, menşe, köken, orijin
stable  durağan, sabit, sabitlenmiş
structure  yapı, bina
survive  sağ kalmak, hayatta kalmak
terminal  (hastalık, vb.) ölümcül, ölümle sonuçlanan
trigger  tetiklemek
unleash  bir şeyi veya duyguyu salmak,
vein  damar
vestige  iz, işaret, eser, kalıntı
wound  yara, bere
Kill one to warn a hundred.

-Yüz kişiyi korkutmak için bir kişiyi öldür

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531408
 Kullanıcı : 3650
 Aktif Kullanıcı : 6
 Kelime : 85637
 Kelime Anlamı : 252994
(*) 25.03.2012'den beri