Kelime Anlamı
abandon  terketmek
accuracy  doğruluk (derecesi)
acquisition  kazanım, kazanç
adapt  alışmak, adapte olmak
adjacent  bitişik, yan
adjust  ayarlamak, uyum sağlamak
adversely  olumsuz yönde
aggravate  kötüleştirmek, kızdırmak
aggregate  toplanmış, toplam
agnostic  din konusunda kararsız olan, kararsız
amend  iyi yönde değiştirmek, düzeltmek, tazminat
anesthesia  anestezi
animism  doğacılık, doğadaki varlıkların ruhu olduğu inancı
anomaly  anormallik
anticipate  ummak, beklemek
arbitrary  gelişigüzel, rasgele
assimilate  asimile etmek, benzetmek/özümsemek
augment  artırmak, çoğaltmak
be inclined to  meyilli olmak
biased  taraf tutan, taraflı
Kill one to warn a hundred.

-Yüz kişiyi korkutmak için bir kişiyi öldür

Toplam

 Tıklanma (*) : 4857043
 Kullanıcı : 4214
 Aktif Kullanıcı : 4
 Kelime : 97541
 Kelime Anlamı : 296965
(*) 25.03.2012'den beri