Kelime Anlamı
acquire  elde etmek, edinmek
assess  değerlendirmek, değerlendirme yapmak
asset  mal, mülk, malvarlığı
compensate  telâfi etmek, tazminat vermek
dynamic  devingen, hareketli, enerjik
enterprising  girişimci/atılgan
exploit  kötüye kullanmak, istismar etmek
hazardous  tehlikeli
incentive  teşvik
industrious  çalışkan, hamarat
jointly  birlikte, beraber
lease  kiralamak
liability  sorumluluk, mesuliyet,yükümlülük
marginal  uçlarda yaşayan/olan, marjinal
merit  hak etmek, layık olmak, fazilet
promote  desteklemek, teşvik etmek
proprietor  işletme sahibi, ticari kuruluş sahibi
resign  istifa etmek
safeguard  korumak, muhafaza etmek
sole  tek
No father can give his child anything better than good manners.

-Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha iyi bir şey veremez

Toplam

 Tıklanma (*) : 4800426
 Kullanıcı : 4152
 Aktif Kullanıcı : 45
 Kelime : 98278
 Kelime Anlamı : 293296
(*) 25.03.2012'den beri