Kelime Anlamı
acquire  elde etmek, edinmek
assess  değerlendirmek, değerlendirme yapmak
asset  mal, mülk, malvarlığı
compensate  telâfi etmek, tazminat vermek
dynamic  devingen, hareketli, enerjik
enterprising  girişimci/atılgan
exploit  kötüye kullanmak, istismar etmek
hazardous  tehlikeli
incentive  teşvik
industrious  çalışkan, hamarat
jointly  birlikte, beraber
lease  kiralamak
liability  sorumluluk, mesuliyet,yükümlülük
marginal  uçlarda yaşayan/olan, marjinal
merit  hak etmek, layık olmak, fazilet
promote  desteklemek, teşvik etmek
proprietor  işletme sahibi, ticari kuruluş sahibi
resign  istifa etmek
safeguard  korumak, muhafaza etmek
sole  tek
Utanmıyorsan, istediğini yap

-If you feel no shame, then do as you wish.

Toplam

 Tıklanma (*) : 4573836
 Kullanıcı : 3700
 Aktif Kullanıcı : 1
 Kelime : 87990
 Kelime Anlamı : 259174
(*) 25.03.2012'den beri