Kelime Anlamı
annex  ilave etmek, eklemek, katmak
apex  zirve, doruk, tepe
chronologically  kronolojik olarak
coincide  aynı zamana rastlamak, çakışmak
collapse  çökmek
conquest  fethedilen şey/fetih
consequence  sonuç, netice, akıbet
core  öz, esas, iç, nüve,merkez
deny  reddetmek, inkâr etmek
devise  kurmak, icat etmek, bulmak
diminish  azalmak, eksilmek
invasive  saldıran, istila eden, istilacı
longitude  boylam, tul
milieu  ortam, çevre, muhit
orwellian  baskıcı, kontrolcü
prevailing  hakim, başta gelen, egemen
reconciliation  uzlaşma, mutabakat
resist  direnmek, karşı koymak, mücadele etmek
severely  ciddi bir şekilde, ciddi olarak
violation  çiğneme, ihlal
Time is the best teacher; Unfortunately it kills all its students!

-Zaman en iyi öğretmendir, ama tüm öğrencilerini öldürür.

Toplam

 Tıklanma (*) : 4857081
 Kullanıcı : 4214
 Aktif Kullanıcı : 7
 Kelime : 97541
 Kelime Anlamı : 296965
(*) 25.03.2012'den beri