Kelime Anlamı
allegiance  sadakat, bağlılık
artillery  ağır silahlar
battle  savaş, savaşmak
cease  durdurmak, kesmek, bırakmak
curriculum  eğitim programı, müfredat
distinctly  açıkça, belirgin bir şekilde
erudite  bilgin, alim
fortify  kuvvetlendirmek
hierarchy  hiyerarşi
implicitly  üstü kapalı olarak, örtülü olarak, dolaylı olarak
in the trenches  siperlerde
mobilize  seferber etmek, silah altına almak
parochial  kilise cemaatine ait
rank  rütbe, sıraya koymak
ratio  oran
rigor  sertlik, katılık
roster  isim listesi
secular  ruhani olmayan, dünyevi, laik
strategy  plan, strateji
suspand  askıya almak, bir süreliğine durdurmak
Empty vessels make the most noise.

-En fazla ses boş tenekeden çıkar

Toplam

 Tıklanma (*) : 4746608
 Kullanıcı : 4047
 Aktif Kullanıcı : 2
 Kelime : 96297
 Kelime Anlamı : 285657
(*) 25.03.2012'den beri