Kelime Anlamı
sibling  kardeş
sister  kız kardeş
son  erkek evlat
uncle  amca, dayı
wife  hanım, eş
Time is the best teacher; Unfortunately it kills all its students!

-Zaman en iyi öğretmendir, ama tüm öğrencilerini öldürür.

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531391
 Kullanıcı : 3649
 Aktif Kullanıcı : 5
 Kelime : 85637
 Kelime Anlamı : 252985
(*) 25.03.2012'den beri