Kelime Anlamı
aunt  hala, teyze
brother  erkek kardeş
child  çocuk
children  çocuklar
couple  çift
cousin  kuzen
daughter  kız evlat
father  baba
grandchild  torun
grandchildren  torunlar
granddaughter  kız torun
grandfather  dede, büyük baba
grandmother  nine, büyük anne
grandparents  dede ve nineler
grandson  erkek torun
husband  koca
mother  anne
nephew  erkek yiğen
niece  kız yiğen
parents  ebeveynler
Paradise lies at the feet of your mother.

-Cennet anaların ayakları altındadır

Toplam

 Tıklanma (*) : 4510922
 Kullanıcı : 3615
 Aktif Kullanıcı : 5
 Kelime : 84517
 Kelime Anlamı : 247297
(*) 25.03.2012'den beri