Kelime Anlamı
account for  hesabını vermek, açıklama getirmek
allow for  göz önüne almak, hesaba katmak
attend to  halletmek, ilgilenmek
back out  çekilmek , vazgeçmek
bear with  katlanmak, sabretmek
bring off  becermek, başarmak
build up  geliştirmek, artırmak
butt in  araya girmek, sözünü kesmek
call in  çağırmak, yardım istemek
call on  uğramak, ziyaret etmek
carry off  başarmak, becermek
carry out  tamamlamak, gerçekleştirmek, yerine getirmek
carry through  bitirmek, başarıyla tamamlamak
charge with  suçlamak
come down with  hastalanmak
come into  miras kalmak, sahip olmak
come off  başarılı olmak, gerçekleşmek
come pver  gelmek, ugramak, misafir olmak
come up  gündeme gelmek
come upon  karşılaşmak, rastlamak
Beauty is the wisdom of women. Wisdom is the beauty of men.

-Güzellik kadınların bilgeliği, bilgelik erkeklerin güzelliğidir

Toplam

 Tıklanma (*) : 4746580
 Kullanıcı : 4047
 Aktif Kullanıcı : 3
 Kelime : 96297
 Kelime Anlamı : 285657
(*) 25.03.2012'den beri