Kelime Anlamı
in spite of  ragmen
in that  öyle ki
in the mean time  bu arada
instead  bunun yerine
lest for fear that  -memesi için, korkusuyla
likewise  benzer şekilde, benzer biçimde, aynı şekilde
meanwhile  bu arada
moreover  dahası, ayrıca, üstelik
much as  her ne kadar ,, ise de
neither nor  ne nede
nevertheless  ancak yine de, buna rağmen
no matter  her ne kadar... isede
no sooner than  iki olayın kısa aralıklarla meydana geldiğini ifade eder
nonetheless  ancak yine de, buna rağmen
nor  ne, ne de
not but rather  ilk cümlede söylenen şeyin dogru olmadıgını farklı bir seyin dogru oldugunu söylemek amacıyla kullanılır
not only but also  sadece o değil aynı zamanda buda
not until  e kadar
now that  şimdi artık olduguna göre
on the contrary  tam aksine
Gelecek her şey yakındır

-Every future is near

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531440
 Kullanıcı : 3650
 Aktif Kullanıcı : 5
 Kelime : 85639
 Kelime Anlamı : 253071
(*) 25.03.2012'den beri