Kelime Anlamı
for  için, zira
for example  örnek
for fear of  korkusuyla
for instance  örneğin, mesela
for the reason that  öyle ki
for this reason  sonuç olarak
from now on  bundan sonra
furthermore  dahası, ayrıca, üstelik
hardly when  iki olayın kısa aralıklarla meydana geldiğini ifade eder
hence  bu yüzden, böylece, bu nedenle
henceforth  bundan sonra
however  ancak yine de, buna rağmen
however  her ne kadar... isede
immediately after  olur olmaz = when
in addition to  -nin yanında, ilaveten, ya ek olarak
in contrast  buna karsın
in contrast to  nın aksine
in order that  olsun diye
in order to  yapmak için
in other words  örnek
There is no spare time , there is just the time wasting.

-Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır.

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531445
 Kullanıcı : 3650
 Aktif Kullanıcı : 2
 Kelime : 85639
 Kelime Anlamı : 253071
(*) 25.03.2012'den beri