Kelime Anlamı
accordingly  bunun doğal sonucu olarak
additionally  dahası, ayrıca, üstelik
along with  -nin yanında, ilaveten, ya ek olarak
although though even though  e ragmen
as a consequence of  genellikle olumsuz sonucları ifa
as a result  sonuç olarak
as a result of  neticesinde
as long as  müddetçe sürece
as soon as  olur olmaz = when
as well as  -nin yanında, ilaveten, ya ek olarak
barely when  iki olayın kısa aralıklarla meydana geldiğini ifade eder
besides  -nin yanında, ilaveten, ya ek olarak
both and  hem hemde
by the time  when
consequently  sonuç olarak
contrary to  nın aksine
despite  ragmen
different from  den farklı olarak
either or  ya yada
even so  ancak yine de, buna rağmen
Gelecek her şey yakındır

-Every future is near

Toplam

 Tıklanma (*) : 4510886
 Kullanıcı : 3615
 Aktif Kullanıcı : 2
 Kelime : 84517
 Kelime Anlamı : 247297
(*) 25.03.2012'den beri