Kelime Anlamı
billion  milyar
eight  sekiz
eighteen  on sekiz
eighty  seksen
eleven  on bir
fifteen  on beş
fity  elli
five  beş
forty  kırk
four  dört
fourteen  on dört
hundred  yüz
million  milyon
nine  dokuz
nineteen  on dokuz
ninety  doksan
one  bir
seven  yedi
seventeen  on yedi
seventy  yetmiş
Kill one to warn a hundred.

-Yüz kişiyi korkutmak için bir kişiyi öldür

Toplam

 Tıklanma (*) : 3490105
 Kullanıcı : 3132
 Aktif Kullanıcı : 21
 Kelime : 66974
 Kelime Anlamı : 198580
(*) 25.03.2012'den beri