Kelime Anlamı
billion  milyar
eight  sekiz
eighteen  on sekiz
eighty  seksen
eleven  on bir
fifteen  on beş
fity  elli
five  beş
forty  kırk
four  dört
fourteen  on dört
hundred  yüz
million  milyon
nine  dokuz
nineteen  on dokuz
ninety  doksan
one  bir
seven  yedi
seventeen  on yedi
seventy  yetmiş
Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.

-Bilgi, sahibini her yerde takip eden bir hazinedir.

Toplam

 Tıklanma (*) : 4510894
 Kullanıcı : 3615
 Aktif Kullanıcı : 4
 Kelime : 84517
 Kelime Anlamı : 247297
(*) 25.03.2012'den beri