Kelime Anlamı
conclusively  kesin olarak
conduct  yönetmek, idare etmek, iletmek
confidently  güvenle, güvenli bir şekilde
confront  karşı durmak, karşı koymak, karşı çıkmak, direnmek
consecutive  birbirini izleyen, ardarda gelen
consideration  (fikir, vb.) göz önüne alma, dikkate alma
consult  başvurmak, danışmak, görüşmek
continuation  sürme, devam etme
contribution  katkı
correlation  ilişki, ilinti, karşılıklı ilişki, korelasyon
cut down on  azaltmak
deal with  baş etmek, ele almak, ilgilenmek
deceptively  aldatıcı bir şekilde, aldatarak
deliberate  kasıtlı, maksatlı, kasten/bile bile yapılmış olan
demonstrative  duygularını açıkça ifade eden
denial  inkâr, yadsıma, yalanlama
departure  ayrılma, hareket etme, hareket (saati)
dependence  bağımlı olma, bağımlılık
destination  varış, varış yeri, gidilecek yer
destruction  yıkım
Empty vessels make the most noise.

-En fazla ses boş tenekeden çıkar

Toplam

 Tıklanma (*) : 4531381
 Kullanıcı : 3649
 Aktif Kullanıcı : 4
 Kelime : 85637
 Kelime Anlamı : 252985
(*) 25.03.2012'den beri